11 خرداد 1402 --23:20

تنش آبی رفع شود

معاون استاندار مازندران:تنش آبی رفع شودمعاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: ساخت سدهای کوچک با تعداد بالا یکی از