20 آذر 1402 --09:12

دسته‌بندی: دسته‌بندی نشده

یکه تازی بانک مسکن

پرداخت بیش از ۵۲۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات نهضت ملی مسکنبانک مسکن تا 12 مهرماه بیش از 521 هزار میلیارد