30 خرداد 1403 --13:38

برچسب: کباب ها

کباب ها

جوجه کباب (زعفران , لاری, ترش , مکزیکی 140گرم 100%)  – کوبیده (120گرم 100%)

کباب ها

جوجه کباب با استخوان ، جوجه کباب بدون استخوان (زعفرانی – مکزیکی – لاری-ترش140 گرم 100 %) ، چنجه فیله

کباب ها

جوجه کباب( 140 گرم 100 %) ، کوبیده ( 120 گرم 100 %)

کباب ها

جوجه کباب( 140 گرم 100 %) ، کوبیده( 120 گرم 100 %)