14 اسفند 1402 --22:58

برچسب: دریایی

دریایی

  ماهی قزل آلای لاریجان (100گرم 50%)

دریایی

ماهی قزل آلای لاریجان ( 100 گرم 100 %) ، میگو سوخاری ( 30 گرم 100 %)