30 خرداد 1403 --14:37

برچسب: خورشت ها

خورشت ها

گوشت بریون گوسفندی(200گرم 50%) – مرغ محلی درسته فسنجان (اسفناج, ترش, آلوچه و ناردون یا میکس)

خورشت ها

بوقلمون درسته ، مرغ محلی (هر 8 نفر یک عدد) ، مرغ درسته (هر 8 نفر یک عدد) ، ران

خورشت ها

گوشت بریون گوسفندی با آلوچه و ناردون(200گرم 50%) , مرغ محلی درسته فسنجان یا آلو بخارا یا آلوچه و ناردون

خورشت ها

گوشت آلو ناردون( 200 گرم 50 %) ، مرغ فسنجان یا مرغ اسفناج یا مرغ آلو یا مرغ ترش (