30 خرداد 1403 --14:46

برچسب: خوراک ها

خوراک ها

  زبان گوساله(50گرم 50%) – بره درسته (هر 200 نفر یک عدد)

خوراک ها

زبان گوساله ( 50 گرم 100 %) ، بره درسته هر 100 نفر یک عدد ، پیتزا ایتالیایی ( نفری