11 خرداد 1402 --22:31

مرغ اسفناج

نصف جوجه زربال + اسفناج محلی + قوام نارنج + برنج کته