عملکرد شش ماهه پاکدیس

شرکت پاکدیس در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 95، مبلغ 64 میلیارد و 775 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 231 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد.
به گزارش سنا، شرکت پاکدیس در شش ماهه ابتدای سال مبلغ 819 میلیارد و 991 میلیون ریال درآمدهای عملیاتی داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 197 میلیارد و 2 میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی اضافه شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 137 میلیارد و 226 میلیون ریال محاسبه شد.از سود عملیاتی نیز هزینه‌های مالی و مالیات کسر شد و با اضافه شدن درآمدهای متفرقه به آن، سود خالص برابر 64 میلیارد و 775 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 231 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 62 میلیارد و 908 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار روز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :